Czym jest szkoda rzeczywista? Co oznacza zwrot utracone korzyści? Komu i w jakiej sytuacji przysługuje odszkodowanie za utracone korzyści lub w wyniku powstania szkody rzeczywistej? Kim jest poszkodowany i czy samodzielnie może wystąpić o odszkodowanie od sprawcy wypadku? Postaramy się odpowiedzieć na te ważkie pytania w artykule poniżej.

Czym jest szkoda i jakie ma rodzaje?

Szkodą określamy każdy uszczerbek na dobrach. I co ciekawe, szkoda może mieć wymiar majątkowy, ale także niemajątkowy. Co to znaczy? Szkodą może być utrata czegoś, co fizycznie posiadamy. Może to być samochód, komputer itd. Szkodą może być także działanie, które sprawiło, iż majątek poszkodowanego w wyniku wydatków, został zmniejszony. Mogą to być wydatki na np. leczenie, które poszkodowany musiał ponieść, aby wrócić do sprawności.

Zatem mówiąc w wielkim skrócie, szkody można podzielić na dwa rodzaje – szkodę rzeczywistą albo na utracony zysk. Oczywiście w celu dokładnego określenia rodzaju szkody, najlepiej udać się na konsultację do osób zawodowo zajmujących się poradami prawnymi, lub do firm specjalizujących się z pomocy w odzyskiwaniu odszkodowań.

Czym jest szkoda rzeczywista?

Szkodą rzeczywistą jest taki stan, w którym majątek poszkodowanego uległ zmniejszeniu. Czy poprzez utratę danych rzeczy, czy poprzez zwiększenie się obciążeń. Oczywiście utrata lub zwiększenie się obciążeń musi wynikać z konkretnego zdarzenia. Zdarzenia, które sprawiło, że dana osoba uzyskała status poszkodowanego. W wyniku tego zdarzenia, poszkodowany odniósł realną, możliwą do dokładnego określenia stratę.

Czym jest utracony zysk?

Jeżeli chodzi o pojęcie utraconego zysku, to mówimy tutaj o sytuacji, w której poszkodowany w wyniku wyrządzonej szkody, nie uzyskał danych korzyści. Mogło się tak stać, że w wyniku uszkodzenia samochodu, poszkodowany nie mógł wykonać danego zlecenia, co z kolei przyczyniło się do utraty wynagrodzenia. Oczywiście nie w każdym przypadku można dochodzić odszkodowania za utracony zysk. Jest to określane indywidualnie podczas np. rozprawy sądowej. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w przypadku dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści, jest skorzystanie z pomocy adwokata, albo wykwalifikowanej firmy, która na co dzień się zajmuje takimi sprawami.