Prefabrykowane ściany betonowe posiadają wiele zalet i praktycznie żadnej wady. Montaż ich i zdecydowanie się, w ogóle, na dom z elementów prefabrykowanych to wiele korzyści. Powstałych zarówno w trakcie budowy jak i potem, w czasie eksploatacji takiego domu. Przy projekcie takiego domu, baczną uwagę trzeba zwrócić na grubość poszczególnych ścian.

Czym są prefabrykowane ściany betonowe?

Tego typu ściany to dwie, a czasami nawet trzy warstwy betonu połączone ze sobą łącznikami ze stali nierdzewnej. Pomiędzy poszczególnymi warstwami, miejsce swoje ma materiał izolacyjny. Najczęściej do takich wypełnień stosuje się styropian o określonej grubości lub wełnę mineralną, lub każdy inny rodzaj zapisany w danym projekcie. Ściany mają swoje zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie przygotowane już do bezpośredniej obróbki wykończeniowej. Są to prefabrykowane elementy, które stanowią integralną część danego budynku. Dzieje się tak, jednak dopiero wtedy, kiedy zostaną one idealnie ze sobą połączone.

Montaż ścian prefabrykowanych

Każda z płyt prefabrykowanych posiada specjalne strzemiona, w które odpowiednio wkłada się pręty zbrojeniowe. Wszystko zalewane jest betonem, przez co ściany nie rozsuną się i będą tworzyły stałą konstrukcję. Dodatkowo każda taka ściana posiada, w górnej części, specjalne pręty, dzięki którym, montuje się strop, przy równoczesnym zalewaniu go betonem. W ten sposób montuje się wszystkie betonowe budynki prefabrykowane, ponieważ jedynie tak można uzyskać odpowiednią stabilność całej konstrukcji. Powierzchnia prefabrykowanych ścian betonowych jest gładka i dzięki czemu łatwo można, potem, wykonywać wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe.

Termoizolacja

Warto jest dodać, że prefabrykowane ściany betonowe to lita konstrukcja. W związku z tym nie posiada ona żadnych mostków termicznych. Pozwala to na zastosowanie innowacyjnych technik rekuperacyjnych. Przykładowo mogą to być ścienne wymienniki ciepła.

Metoda znana od lat

Metoda konstrukcji ścian prefabrykowanych jest znana od lat. Przez ten cały okres poszczególne jej etapy modyfikowano i unowocześniano. Dzięki temu znacznie spadł koszt wyprodukowania takich ścian. Oznacza to, że teraz oraz coraz bardziej w przyszłości koszt wybudowania domu z prefabrykatów betonowych będzie bardzo niski, a to przełoży się znacznie na popularność tego typu inwestycji. Dodatkowo takie budowle powstają szybko, bez uwzględniania warunków atmosferycznych oraz są to prace czyste.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.fabudwkb.com.pl/pl/oferta/budownictwo-przemyslowe/prefabrykowane-sciany-betonowe-i-podwaliny.